Rotterdam, 17 mei 2018Vier consortia presenteren ieder een werkend prototype waarin blockchain technologie wordt ingezet voor de energiemarkt. Afgelopen half jaar hebben zij hieraan gewerkt, met steun en onder regie van Blocklab, het Rotterdamse fieldlab voor blockchain technologie. De vier producten zijn gericht op de warmtemarkt, offshore windparken, smart meters en consumenten die zelfgeproduceerde elektriciteit willen verhandelen.

De prototypes worden gedemonstreerd tijdens het Venture Café van 17 mei: Link naar event

Volgens veel experts is een grote uitdaging voor het toekomstige (duurzame) energienet om zoveel mogelijk flexibiliteit te organiseren en om decentrale energieopwekking, -opslag en -handel te faciliteren. Blockchain technologie lijkt daarom een belangrijke enabler te worden voor het toekomstige energiesysteem, maar de toepassing ervan staat nog in de kinderschoenen. Met deze vier eerste prototypes wil BlockLab bijdragen aan de versnelling van de energietransitie.

Blockchain en de Warmterotonde – door CGI en Eneco

Blockchain technologie wordt ingezet voor warmteleveringsadministratie. Het Eneco-warmtenetwerk zal onderdeel worden van de Warmterotonde Zuid-Holland, een project dat uiteindelijk 500.000 huishoudens gaat bedienen. Het prototype is een applicatie waarmee Eneco en verschillende warmteleveranciers één betrouwbare administratie opbouwen in plaats alles gescheiden te houden en elkaar te moeten controleren. De nadruk is gelegd op het veilig beheren en delen van bedrijfsspecifieke trading data.

 

Blockchain en windenergie – door Clearwatts

Clearwatts zet blockchain technologie in voor prijsinformatie in de windmarkt. In een samenwerking met de Duitse blockchain ontwikkelaars BigchainDB en Spherity is een platform gebouwd waarop prijs-relevante informatie van alle stakeholders bij elkaar komt. Het platform vereenvoudigt de administratie, maar is ook het vertrekpunt voor meer innovatie: het vormt een basis waarop blockchain ontwikkelaars nieuwe applicaties voor de markt kunnen ontwikkelen.

 

Blockchain voor een peer-to-peer energiemarkt – door TOBLOCKCHAIN, ism ENGIE en The Green Village.

TOBLOCKCHAIN werkt aan een blockchain netwerk voor een ‘peer-to-peer’ energiemarkt waarin consumenten, bedrijven, netbeheerders en energieleveranciers onderling samenwerken. Het bedrijf heeft de basistechnologie uitgebreid met verschillende applicaties waarin batterijen, zonnecellen, woningen en kantoren energiedata uitwisselen. Er is onder andere een Proof of Origin module ontwikkeld die de oorsprong van energie valideert. De live demo van PowerToShare draait in The Green Village testomgeving van de TU Delft.

Betrouwbare slimme meters– door Intrinsic ID en Guardtime

Intrinsic ID heeft een technologie ontwikkeld waarmee microchips hun unieke identiteit kunnen aantonen – en dus ook de apparaten waarin de chips zijn geïnstalleerd. Met hulp van het Blocklab programma hebben zij hun technologie toepasbaar gemaakt voor slimme elektriciteitsmeters en voor data-uitwisseling via blockchain technologie. Toepassing hiervan zou betekenen dat niet alleen de datatechnologie (blockchain) volledig veilig is, maar ook de input vanuit de gebruikte hardware: ‘deze energie wordt echt geleverd / verbruikt’.

 

SBIR: Ministerie van EZK, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam

De vier prototypes zijn ontwikkeld in het kader van een Small Business Innovation Research (SBIR) tender, die is gefinancierd door het Ministerie van EZK en de Gemeente Rotterdam. Het programma wordt geregisseerd door Blocklab, dat is opgericht door het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam, met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Twee van de vier projecten krijgen bovendien financiering en ondersteuning om de prototypes in praktijk te valideren. De winnaars van deze tweede tenderronde worden later in mei bekend gemaakt.

 

www.blocklab.nl /Contact: Ilhan Ünlü / ilhan@blocklab.nl / +31 6 1489 6089

 

Newsletter

Would you like to be kept up to date on BlockLab subscribe to our newsletter